icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down
biologo

Over bio in Vlaanderen

Discover more

Wat is bio?

Bioproducten die als gecertificeerd biologisch op de markt komen garanderen een productiewijze die aan vele bijkomende normen moet voldoen. 

Voor groenten, fruit en granen betekent biologisch onder meer dat ze geteeld zijn zonder kunstmest, met zeer veel aandacht voor een veerkrachtige, vruchtbare bodem en zonder chemisch-synthetische gewasbescherming.

Bij landbouwdieren staat bio voor biologisch voer, ruime stallen, verplichte buitenloop, minder medische ingrepen en meer ruimte om het eigen, typische gedrag te vertonen.

Ook verwerkte bioproducten - denk aan bioconfituur, biobrood en biopastasaus - moeten voldoen aan de wetgeving voor bio. Zo is bijvoorbeeld het aantal toegelaten additieven veel beperkter.

Biologische landbouw

De biologische landbouw is een innovatieve landbouw. De biolandbouw produceert kwaliteitsvolle, pure en gezonde voeding. Om dat doel te bereiken zet de biosector in op een gezonde bodem en dierenwelzijn. Dit alles volgens wettelijk vastgelegde criteria.

Het Europese bio label

In heel de Europese Unie gelden dezelfde regels voor bio. Het Europese biolabel, dat verplicht is op alle voorverpakte bioproducten, garandeert conformiteit aan die Europese wetgeving.

De term “biologisch” is dus wettelijk beschermd. Daardoor is er verplichte controle voor wie producten als 'bio' op de markt wilt brengen. En dit voor alle schakels in de markt: boer, verwerker, verdeler, verkoper.

De Vlaamse biosector

Bio staat niet enkel voor een ‘product’. In Vlaanderen omvat bio een hele sector met producenten, verwerkers, verkooppunten en food services, zowel groot als klein. De Vlaamse biosector wordt gestimuleerd door de Vlaamse overheid, gecontroleerd door controle-organismen, onderzocht door praktijkcentra en onderzoeksinstellingen.

Bio in groei

De belangstelling voor biologisch eten en biologische voeding is steeds groter in Europa, en dus ook in België. Zo kunnen de bioproducten bij de consumenten op een groeiende belangstelling rekenen. In 2022 besteedden de Belgische gezinnen 970 miljoen euro aan biologische producten. Het totale aantal Belgische consumenten die op jaarbasis al eens biologische producten kopen, evolueert richting 98%. (bron: Biorapport 2022). De verwerking en distributie van bioproducten neemt een steeds prominentere plaats in de keten.